Menu

De Concoursorganisatie bestaat momenteel uit
bestuur en projectleiding, een vierkoppig team:

Mark Lansbergen, voorzitter
Fons de Vries, penningmeester
Wil Roijers , secretaris
Inge Joldersma, projectleider