Menu

De vakjury van de Finale bestond uit:

Ali Groen

Anneke Hogenstijn

Tineke de Jong

Leonard Evers

Jos Schroevers


Erik Balendonck, secretaris 

Harrie Reumkens, voorzitter finale 

Jan van den Eijnden, alg. voorzitter concours 

 

Persbericht

 

Finale Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten: nieuwe muziek en 300 winnaars!


Buiten brandde het voorjaar op de binnenstad van Rotterdam, binnen in De Doelen klonk zaterdag 26 mei jl. het voorjaar door de 6 jeugdorkesten die eerder dit jaar een finaleplaats wisten te bemachtigen.

De finale van de 6e editie van het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten tilde ook deze editie de jeugdorkesten op naar grote muzikale hoogte. De opbrengst van deze wedstrijd: 6 fonkelnieuwe stukken geschreven voor en door jeugdorkesten.

In drie niveaus kwamen de jeugdorkesten zaterdagmiddag voorbij uit Driebergen-Zeist, Almere, de Bloembollenstreek, Rotterdam, Tilburg eo. en nogmaals Rotterdam, samen meer dan 300 leden. De jury bekroonde het Jeugdsymfonieorkest OpStreek, Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en het Euregio Jeugdorkest met een 1e prijs. De anderen ontvingen een tweede prijs. Het Young Talent Orchestra nam de publieksprijs mee.

Merlijn Twaalfhoven sloot de competitie af door het publiek mee te nemen in het compositieproces dat de orkesten hadden doorlopen voor deze finale: zij maakten allemaal een eigen muziekstuk als antwoord op een klein muzikaal begin dat als ‘Musical Postcard’ naar hen werd opgestuurd uit Jakarta, New York City en Utrecht. Ze verklankten daarmee de thema’s die de afzender duidelijk wilde maken met de muziek: luchtvervuiling, vrijheid van meningsuiting en integratie in een nieuw thuisland. Het leverde 6 nieuwe stukken op, waaruit Merlijn de beste bekroonde met de Musical Postcard-award: Onomastique, gecomponeerd door het Euregio Jeugdorkest.
Merlijn: “aandacht voor kunst en expressie is het nieuwe goud, de nieuwe olie in deze maatschappij”. 
Leden uit de orkesten van de jongste afdeling bekroonden Euregio Jeugdorkest met de ‘Jonge Hondenprijs’: in dát orkest zouden zij zelf ook ooit wel willen spelen!

De jury o.l.v. Harrie Reumkens (o.a. Wereld Muziekconcours Kerkrade) roemde de prestaties van de orkesten en in het bijzonder het resultaat van de compositieopdrachten. “De drive en speelvreugde bij alle orkesten viel ons op, misschien nog wel het meest bij de jongste orkesten in de derde afdeling, waar het nog puur en minder geacheveerd is.”

Er zijn circa 30 jeugdsymfonieorkesten in de leeftijd 15-25 jaar in Nederland. Daarvan deden er deze editie 11 mee aan het Nationaal Concours. Ze geven jonge mensen de gelegenheid om al jong te starten met samenspel en zorgen voor nieuwe aanwas op de conservatoria in Nederland. Dit concours waren ze dus ook veelbelovende jonge makers van nieuwe muziek van Nederlandse bodem!
De Stichting Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten hoopt in 2020 de 7e editie te kunnen organiseren.